Sceptici

 

Parapsychologie is een vakgebied dat, op zijn zachtst gezegd, controversieel is. Veel wetenschappers menen dat paranormale verschijnselen zoals telepathie en precognitie ONMOGELIJK zijn. Ze baseren zich daarbij op het traditioneel wetenschappelijke wereldbeeld. Bijvoorbeeld precognitie zou onmogelijk zijn omdat het daar zou gaan om informatie die terug zou lopen in de tijd. Dat is in tegenspraak met het axioma van causaliteit: Een oorzaak gaat altijd vooraf aan een gevolg. Het woord gevolg zegt het al. 

Het is daarom niet verbazingwekkend dat uitkomsten van parapsychologisch onderzoek die verschijnselen als precognitie lijken te bevestigen met extra scepsis bekeken worden. In het algmeen wordt dat, indien deze extra aandacht fair is, ook gewaardeerd door onderzoekers in het veld van de parapsychologie. Er zijn ook mensen die van het sceptisch zijn als het ware hun brood hebben gemaakt. Het gaat om mensen als the amazing Randi. Zij zijn weliswaar sceptisch maar vaak niet erg eerlijk en vaak spelen ze de man in hun kritiek. Voor informatie over deze pseudo-sceptici zijn de volgende websites te raadplegen:

Engelstalig (UK), Engelstalig (US)Franstalig, Duits-talig

Er zijn over de wereld een aantal verenigingen waarin sceptici zich georganiseerd hebben om pseudo-wetenschap te bestrijden. In Nederland is dat de vereniging Skepsis. De laatste jaren richt hun aandacht zich minder op de wetenschappelijke parapsychologie maar bestrijden ze ander 'bijgeloof' zoals allerlei dubieuze geneesmiddelen en paragnosten die de boel belazeren. Op zich nuttig werk dat ruimte creeert voor een serieuze en wetenschappelijke benadering van 'paranormale verschijnselen'.