Society for Psychical Research - Nederland

SPR (Society for Psychical Research) is de verzamelnaam voor een aantal verenigingen in diverse landen die zich richten op de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek naar wat in bredere kring "paranormale verschijnselen" wordt genoemd. De allereerste SPR werd in 1882 in Engeland opgericht. De bekende psycholoog William James stond aan de wieg van de Amerikaanse SPR die twee jaar later het licht zag. De grondlegger van de experimentele psychologie Prof. dr G. Heymans was medeoprichter van de Nederlandse SPR.

WEBINAR, woensdag 5 oktober 20:30 uur.

Voor de leden organiseren wij een webinar, gegeven door Rupert Sheldrake:

PSI bij dieren: webinar door Rupert Sheldrake

Samenvatting webinar:

Experimenteel dieronderzoek (o.a. door Sheldrake) geeft sterke aanwijzingen dat psi-fenomenen ook voorkomen in het dierenrijk en dat het in geen geval beperkt is tot mensen alleen.
Honden, katten en andere dieren reageren telepathisch op de intenties van hun baasjes, ze merken het bijvoorbeeld als hun baasjes op weg naar huis zijn en gaan voor het raam zitten om op ze te wachten. Telepathie is een normale manier van communiceren onder sociale dieren die in het wild leven. Spontaan gedrag van veel dieren suggereert ook het bestaan van presentiment (voorgevoel) of precognitie. Een voorbeeld hiervoor is dat ze zich opvallend gedragen voor een aardbeving, tsunami’s, luchtaanvallen en medische noodgevallen. Veel dieren merken het ook als ze aangestaard worden door een andere soortdie verborgen zit, een vermogen dat waarschijnlijk ontstaan is uit de context van jager/prooi. Het
 richtingsgevoel van veel migrerende dieren en bij duiven is misschien meer verwant met psi dan de standaard sensorische fenomenen.


De studie van psi bij dieren geeft een biologische context voor menselijke psi en het onderzoek daarvan. Rupert Sheldrake betoogt dat psi normaal is en niet paranormaal; natuurlijk en niet bovennatuurlijk en dat het hoort bij onze biologische erfenis. Rupert Sheldrake, PhD, is een bioloog en auteur van meer dan negentig wetenschappelijke artikelen en negen boeken, waaronder The Presence of the Past. Hij is momenteel een Vriend van het Institute of Noetic Sciences in Petaluma, California en van het Schumacher College in Dartington, Devon. Hij woont in Londen. Zijn website is www.sheldrake.org.

Registreer voor de gratis Nieuwsbrief

Met name gedurende de laatste decennia is het besef gegroeid dat de bestudering van paranormale verschijnselen mogelijk kan leiden tot kennis omtrent de essentie van bewustzijn. Dat groeiend besef sluit nauw aan bij de aandacht die van de SPR (vanaf haar ontstaan) uitgaat naar bijzondere menselijke ervaringen en veranderde bewustzijnstoestanden (deze al of niet spontaan optredende ervaringen en toestanden scharen zich onder de term "psychical", een meeromvattende voorloper van de term "paranormaal").

Zend uw eigen spontane ervaring in

Te boeken lezingen: We hebben een aantal sprekers die u kunt boeken voor een lezing betreffende diverse parapsychologische onderwerpen zoals 'Survival', 'Buitengewone bewustzijnstoestanden', 'Droom-onderzoek', 'Intuïtie', 'Croiset', 'Causaliteit en retro-causaliteit' etc. 

Lees hier ons privacy statement in het kader van de AVG.

 

 

e-Boekhouden.nl