Literatuur

Literatuur over parapsychologie op het Internet

De laatste jaren wordt er steeds meer literatuur beschikbaar gesteld op het Internet. Je moet er goed naar zoeken, maar voor met name wetenschapshistorisch ingestelde mensen is het Internet een goudmijn. Hieronder een kleine greep uit interessante websites.

Boeken

Society for Psychical Research: https://www.spr.ac.uk/publicationsrecordingswebevents/psi-encyclopedia. Deze encyclopedie is voor iedereen in te zien. Zo is er een lemma over “Psi Research in the Netherlands” en over Tenhaeff.

Veel (historisch) interessante boeken zijn te vinden op de site van The International Association for the Preservation of Spiritualist and Occult Periodicals http://iapsop.com/ssoc/ , bijvorbeeld boeken van J.B. Rhine, Gaither Pratt, Frederic Myers en andere founding fathers van de Engelse SPR. Meer zoekwerk, dat wil zeggen, dat je moet weten waarnaar je zoekt kan bij de Koninklijke Bibliotheek (https://www.delpher.nl/). Je kan hier boeken vinden van Tenhaeff, Dietz en Heymans. Voor Engelstalige en Duitstalige boeken kan je terecht bij https://archive.org/ . Te vinden is bijv. het fameuze boek “Phantasms of the Living” van Guerney, Myers & Podmore, en Myers werk “Human Personality and its survival of bodily death”. Ook zijn er boeken van Schrenck-Notzing (over zijn onderzoek met mediums) en Hans Driesch. Op de site van Imago Muni (https://www.imagomundi.biz/buecher/) zijn veel boeken van de hand van Andreas Resch en de tijdschriften die zijn uitgeven (o.a. Grenzgebiete der Wissenschaft)

Tijdschriften

Op de verschillende websites zijn interessante tijdschriften te vinden. Uiteraard zijn dit vaak niet de recentste nummers, daarvoor moet je lid zijn. Bijvoorbeeld:

Historisch interessante tijdschriften zijn te vinden bij The International Association fort he Preservation of Spiritualist and Occult Periodicals http://iapsop.com/archive/materials/ waaronder ons eigen Tijdschrift voor Parapsychologie (http://iapsop.com/archive/materials/tijdschrift_voor_parapsychologie/), en ook een aantal jaargangen van het tijdschrift van Elise van Calcar (http://iapsop.com/archive/materials/twee_werelden/) . Ook vind je hier de oude afleveringen van de Proceedings en Journal of the Society for Psychical research (http://iapsop.com/archive/materials/spr_proceedings/)