Onderzoeksresultaten

Het onderzoek naar paranormale verschijnselen met gebruik van algemeen aanvaarde wetenschappelijke methoden is zeer beperkt. De totale onderzoeksinspanning van de laatste 130 jaar komt overeen met de onderzoeksinspanning in het vakgebeid van depsychologie van de laatste drie maanden. Het verschil in financiele iondersteuning is hier ten dele debet aan. Maar ook het feit dat in tal van landen je onmiddellijk tot idioot wordt verklaard om zelfs maar onderzoek naar 'dit bijgeloof' te doen.

Een van de meest uitgeproken onderzoekers in het vakgebied van de parapsychologie, Dean Radin, heeft een verzameling gemaakt van de naar zijn gevoel belangrijkste onderzoeks-resultaten. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat Radin natuurlijk selectief te werk is gegaan en de lijst dus niet echt representatief is voor de rest van het onderzoek. 

Hier vindt u deze lijst

Onderzoek in Nederland is met name uitgevoerd door Dick Bierman en Eva Lobach van de Universiteit van Amsterdam. De resultaten van die inspanningen zijn terug te vinden in de database met artikelen en presentaties.