Dag van de Parapsychologie 2019

Op zaterdagmiddag 29 juni vindt de jaarlijkse Dag van de Parapsychologie plaats. Het wordt een bijzondere dag want behalve Jacob Jolij spreekt Ed May. Ed was de leider van het onderzoeksprogramma van het Amerikaanse leger dat de naam Stargate kreeg. Hij zal dan ook veel over dit programma vertellen dat als doel had om ‘helderziendheid’ te gebruiken voor spionage. Elk jaar wordt het voor Ed makkelijker omdat er meer en meer materiaal ge-declassificeerd wordt. En ook ditmaal zullen er weer primeurs zijn. Daarnaast zullen ongetwijfeld ook de politieke manipulaties aan bod komen die zich afspeelden rond de evaluatie van dat programma. Mis dit niet en zegt het voort! Jacob Jolij zal vertellen over de experimenten waarbij het effect van hersenstimulatie m.b.v. magneetvelden op het paranormale wordt gemeten. Binnenkort komt er een nieuwsbrief die u vertelt hoe u kunt reserveren maar u kunt de datum alvast in uw agenda noteren:

Dag van de Parapsychologie, 29 juni 2019, 13:00.
Amsterdam (locatie is nog onzeker).
Sprekers: dr Ed May, dr Jacob Jolij.

>>>  Klik hier om u in te schrijven voor de Dag van de Parapsychologie  <<<