Dag van de Parapsychologie 2019

Dag van de Parapsychologie, zaterdag 29 juni 2019 (13:00 - 17:00)

Op zaterdagmiddag 29 juni vindt de jaarlijkse Dag van de Parapsychologie plaats. Het wordt een bijzondere dag want behalve Jacob Jolij spreekt Ed May. Ed May was de leider van het onderzoeksprogramma van het Amerikaanse leger dat de naam Stargate kreeg. Hij zal dan ook veel over dit programma vertellen dat als doel had om ‘helderziendheid’ te gebruiken voor spionage. Tijdens de Koude Oorlog vond er tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten ook een wedloop plaats in het mogelijke gebruik van paranormale vermogens voor militaire toepassingen en spionage.

Het Stanford Research Instituut (SRI) begon in die tijd met onderzoek naar, wat ze zelf noemden, ‘remote viewing’; een vorm van helderziendheid waarin informatie wordt verzameld over een doelwit op afstand. Ondanks een negatieve evaluatie van het project aan het SRI zette het leger zelf in het geheim een aantal projecten op. De satirische film uit 2009 “The Men Who Stare at Goats” is gebaseerd op dergelijk onderzoek.

In 1981 werd het meer openbare contractonderzoek verplaatst van SRI naar Science Applications International Corporation (SAIC) met aan het hoofd dr. Ed May. Dit onderzoek was geïntegreerd met het geheime onderzoek, waardoor ook voor de resultaten van de SAIC strenge geheimhouding-voorwaarden bestonden. In 1995 werd het onderzoek formeel gestopt omdat de CIA tot de conclusie kwam dat de informatie die het project opleverde niet voor operationele doeleinden gebruikt kon worden door een gebrek aan precisie. Ondanks de beëindiging waren er in 1995 nog wel een paar paragnosten in dienst van het leger.

Na het stoppen van het project was Ed May lange tijd gebonden aan de geheimhouding en pas de laatste jaren kan hij er meer en meer over kwijt zonder voor verraad voor de rechter te worden gesleept. Hoewel over de operationele bruikbaarheid getwist kan worden, is het volgens May wel degelijk duidelijk dat er informatie via paranormale weg werd verzameld.

Zijn lezing (In het Engels) zal hier dieper op ingaan en weer nieuwe vrijgegeven, concrete gevallen bespreken, evenals de mogelijkheid dat je uit een project met zoveel data altijd wel iets kan vinden dat bij toeval frappant lijkt. Alle data worden uiteindelijk gepubliceerd in de zogenaamde Stargate archieven zodat onafhankelijke analyses kunnen plaats vinden. Ook het net verschenen deel 3 is bij de lezing te bekijken. Er wordt nog onderzocht of we een Remote Viewing sessie kunnen organiseren via Skype met een van de belangrijkste paragnosten in het project, namelijk Joe McMoneagle, een gepensioneerde officier die o.a. voor zijn bijdragen aan het Stargate project de militaire ‘Legion of Merit’ onderscheiding kreeg.

Locatie:     

Vrije Universiteit Amsterdam
Hoofdgebouw, zaal HG-11A33
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Algemene Ledenvergadering 2019

Voorafgaand aan de start van het programma, zal om 11.00 uur de Algemene ledenvergadering (ALV) plaatsvinden. De locatie van de ALV is in hetzelfde gebouw, zaal HG-11A24.