Dag van de Parapsychologie - 2014

Zaterdag 24 mei. Locatie is weer de Turingzaal op het Science Park in Amsterdam. Het programma start om 13:00 precies. Zaal open 12:30. Koffie en broodjes aanwezig.

Programma:

13:00-13:45 Ian Tierny: Can we shorten Poltergeist cases by not document them? Ian Tierney (Uni.van Edinburgh) zal iets zal vertellen over een experiment waarbij getracht werd via een geheime manipulatie de ernst van Poltergeistgevallen te beïnvloeden.

13: 45- 14:15   Dick Bierman:  Dead or alive? Een experiment met de zaal. U krijgt daarbij foto’s van onbekenden te zien die ofwel overleden zijn of niet. Aan u de taak dit te raden.  

Lunchpauze: 14:15-15:00

15:00- 15:45  Eva Lobach en Lidia Meier (UvA) zullen een verhaal houden over intuïtie waarbij vooral gekeken wordt naar het verschijnsel dat mensen al iets geleerd lijken te hebben helemaal aan het begin van het leerproces. Maar daar zijn ze zich niet bewust van. Zijn er ook paranormale componenten?

15:45- 16:30  Hans Gerding (PI):  Buitengewone ervaringen en zingevingsvragen.  Telepathie, bijnadoodervaringen, uittredingservaringen en geesten-zien zijn ervaringen die massaal worden gerapporteerd. Ze zijn dikwijls geen geïsoleerde gebeurtenissen in iemands leven, en kunnen het gevolg zijn van heftige life-events (overlijden van geliefde, ontslag, burnout, te veel mediteren, gebruik van geestverruimende middelen, enz.). Aan de orde komen: de fenomenologie van zulke ervaringsclusters, betekenisvragen op dit gebied, en het leren omgaan ermee.

16:30: mededelingen over nieuwe initiatieven