Dag van de Parapsychologie - 2017 (Terugblik)

Terugblik Dag van de Parapsychologie 2017

Prof. (em.) dr. Hans Gerding, Filosofische aspecten van psi in de context van zingeving.
Mensen met een spirituele boodschap spreken voor velen met meer gezag als zij daarnaast ook wonderen verrichten. Hoe komt het toch dat, in alle tijden en culturen, het occulte, het paranormale, in spirituele zin gezag afdwingt waardoor het verweven is met antwoorden op zingevingsvragen? Vanuit de filosofie van Arthur Schopenhauer als denkmodel, zal op deze vraag worden ingegaan.

https://youtu.be/2caxwW64Crc

 

 

Dr. Jacob Jolij: Parapsychologisch onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

https://www.youtube.com/embed/0Npbw4u2tFU

 

 

Dr. Paul Groenenboom, Bijna-doodervaringen en reïncarnatie: Bewijs voor overleving van de ziel?
Wetenschappelijk parapsychologisch onderzoek was oorspronkelijk vooral gericht op het voortbestaan na de dood. Zijn bijna-doodervaringen (BDE’s) slechts de hallucinaties van een stervend brein of bieden ze voldoende bewijs voor het voortbestaan van de ziel? Paul Groenenboom zal een kritisch overzicht geven van de evidentie welke het onderzoek naar BDE’s en naar reïncarnatie heeft opgeleverd. Ook zal hij ingaan op de consequenties die het accep- teren van deze verschijnselen kan hebben voor ons wereldbeeld.

https://www.youtube.com/embed/VufLhhEUJ_k