Dag van de Parapsychologie - 2018

Dag van de Parapsychologie 2018
Thema: Tijd in parapsychologie en bewustzijn

Zaterdag 2 juni 2018.

Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Hoofdgebouw, zaal HG-05A00. 
Koffie aanwezig. 

Programma (aangepast op 31 mei 2018):

12:30  Registratie. Ontvangst met koffie.

13:00  Prof. (em.) dr. Dick Bierman, Opening.

13:10 - 13:50  dr. Hein van Dongen: Filosofie, tijd en causaliteit.

Samenvatting: Wat is tijd? ‘Zolang niemand het me vraagt, weet ik het, maar als het me gevraagd wordt weet ik het niet’ schreef Augustinus. In het dagelijks leven lijkt tijd vertrouwd en vanzelfsprekend, maar in verschillende wetenschappen is die vanzelfsprekendheid problematisch. In mijn verhaal ga ik in op een aantal filosofische ideeën over tijd en hun relatie tot de parapsychologie en het bewustzijnsonderzoek.

13:50 - 14:20  Prof. (em.) dr. Dick Bierman, Interne klok en parapsychologie

Samenvatting: Er is een fysische tijd en een psychologische. In een zogenaamd Ganzfeld-telepathie experiment van de UvA werden deelnemers getest op hun psychologische tijdbeleving en werden er twee groepen proefpersonen onderscheiden: de zogenaamde tijd-contractors en tijd-expanders. De eerstgenoemde groep heeft een interne tijdsklok die ernstig afwijkt van de fysische tijd.  Deze groep proefpersonen scoorde exceptioneel op de telepathietest. De test wordt uitgelegd en de resultaten besproken in de context van veranderde bewustzijnstoestanden zoals de ‘trance’ toestand.

14:20 - 14:45  Pauze

14:45 - 15:30  Drs. Dick Wernars, Hypnose, tijd en parapsychologie

Bij deze presentatie zal er een Ganzfeld experiment (zowel in ruimte als in tijd) worden uitgevoerd.

15:30 - 16:00  Discussiegroepen

16:00 - 16:10  NIEUW: Paul Groenenboom e.a. Wat doen die studiekringen nou?

16:10 - 16:50  NIEUW: Dick Bierman: Is psi onmogelijk? Retrocausaliteit in de fysica.

17:00  Afsluiting