Lezingen boeken

De volgende lezingen kunnen worden geboekt.

De kosten bedragen de standaard onkostenvergoeding (reiskosten e.d.) voor de spreker en een eenmalige donatie aan de vereniging van 100 euro.

Prof. (Em) dr. Dick J. Bierman

Inleiding in de experimentele parapsychologie
Geloof in Telepathie, helderziendheid en psychokinese wordt vaak gezien als bijgeloof. Dick Bierman laat in deze voordracht zien dat het niet gaat om geloven of niet maar om meten. Meten met behulp van algemeen geaccepteerde wetenschappelijke methoden. Met voorbeelden van experimenten en natuurlijk een discussie van de uitkomsten.

Tijd en Retrocausaliteit
De tijd is naast de ruimte een fundamentele dimensie in de fysica. Maar tegelijkertijd is het een slecht begrepen concept. Dick Bierman bespreekt de rol van de tijd in de natuurkundige modellen en spitst dit toe op de richting van de tijd. Hij laat zien dat een wereld waarin gevolg vooraf gaat aan de oorzaak (retrocausaliteit) niet a priori in de moderne fysica is uitgesloten. Een wereld waarin beperkte retrocausaliteit voorkomt zou een consistente theorie voor paranormale verschijnselen kunnen opleveren. De redenering ‘paranormale verschijnselen bestaan niet want ze kunnen niet’ wordt daarmee ontkracht. In die context worden de resultaten van presentiment en precognitie experimenten besproken.


Dr Paul Groenenboom

Parapsychologie: flauwekul of wetenschap?
Deze inleiding in de parapsychologie omschrijft de gebieden waarin wetenschappelijk onderzoek naar paranormale gebeurtenissen en ervaringen gedaan wordt. Dit verschilt duidelijk van de (mis-)informatie die vaak in populaire media verstrekt wordt. Ook wordt een overzicht gegeven over de organisaties die zich hiermee bezighouden en een selectie van onderzoeksresultaten.

Kan de ziel overleven?
Het vraagstuk of de ziel de dood kan overleven en contact met ons maken, was de aanleiding aan het eind van de 19de eeuw om met wetenschappelijk onderzoek te starten. Dit markeerde het begin van de serieuze parapsychologie die zich al velen jaren veel meer met buitengewone verschijnselen bij levende mensen bezighoudt. De twee belangrijkste soorten verschijnselen over een mogelijk voortbestaan na de dood zijn nabij-de-dood ervaringen en mogelijke reïncarnatie. In deze voordracht zal worden stilgestaan bij de bewijskracht voor een voortbestaan na de dood en de gevolgen voor ons wereldbeeld.


Gelieve een verzoek met specificatie van locatie en opties voor de data en tijden richten aan het SPR secretariaat