Boek een lezing of voordracht

In haar lange geschiedenis (de SPR in opgericht in 1919) hebben we regelmatig in het land lezingen, voordrachten en cursussen verzorgd voor organisaties, zoals Volksuniversiteiten, Bibliotheken, Verenigingen en Scholen. Deze traditie zetten wij tot op de huidige dag voort.

Prof. (Em) dr. Dick J. Bierman

Inleiding in de experimentele parapsychologie
Geloof in Telepathie, helderziendheid en psychokinese wordt vaak gezien als bijgeloof. Dick Bierman laat in deze voordracht zien dat het niet gaat om geloven of niet maar om meten. Meten met behulp van algemeen geaccepteerde wetenschappelijke methoden. Met voorbeelden van experimenten en natuurlijk een discussie van de uitkomsten.

Tijd en Retrocausaliteit
De tijd is naast de ruimte een fundamentele dimensie in de fysica. Maar tegelijkertijd is het een slecht begrepen concept. Dick Bierman bespreekt de rol van de tijd in de natuurkundige modellen en spitst dit toe op de richting van de tijd. Hij laat zien dat een wereld waarin gevolg vooraf gaat aan de oorzaak (retrocausaliteit) niet a priori in de moderne fysica is uitgesloten. Een wereld waarin beperkte retrocausaliteit voorkomt zou een consistente theorie voor paranormale verschijnselen kunnen opleveren. De redenering ‘paranormale verschijnselen bestaan niet want ze kunnen niet’ wordt daarmee ontkracht. In die context worden de resultaten van presentiment en precognitie experimenten besproken.


Dr Paul Groenenboom

Parapsychologie: flauwekul of wetenschap?
Deze inleiding in de parapsychologie omschrijft de gebieden waarin wetenschappelijk onderzoek naar paranormale gebeurtenissen en ervaringen gedaan wordt. Dit verschilt duidelijk van de (mis-)informatie die vaak in populaire media verstrekt wordt. Ook wordt een overzicht gegeven over de organisaties die zich hiermee bezighouden en een selectie van onderzoeksresultaten.

Kan de ziel overleven?
Het vraagstuk of de ziel de dood kan overleven en contact met ons maken, was de aanleiding aan het eind van de 19de eeuw om met wetenschappelijk onderzoek te starten. Dit markeerde het begin van de serieuze parapsychologie die zich al velen jaren veel meer met buitengewone verschijnselen bij levende mensen bezighoudt. De twee belangrijkste soorten verschijnselen over een mogelijk voortbestaan na de dood zijn nabij-de-dood ervaringen en mogelijke reïncarnatie. In deze voordracht zal worden stilgestaan bij de bewijskracht voor een voortbestaan na de dood en de gevolgen voor ons wereldbeeld.


Overige onderwerpen

 • Een kennismaking met de parapsychologie en haar fenomenen
  In deze lezing zal uitgelegd worden wat parapsychologie is en welke fenomenen er onderzocht zijn in het verleden en het heden.
 • Inleiding in de parapsychologie en het parapsychologisch onderzoek
  In deze lezing staat centraal de parapsychologie en de plaats die het inneemt te midden van en onderscheidt van andere wetenschappen en hoe paranormale fenomenen worden onderzocht.
 • Buitenzintuigelijke waarneming (ESP) en Psychokinese
  Als we over paranormale verschijnselen spreken, dan wordt er snel gesproken over telepathie en helderziendheid, maar ook over het bewegen van voorwerpen met de “geest”.  Wat zijn dit voor verschijnselen en wat weten we ervan? Dit onderwerp staat in deze lezing centraal.
 • Spoken en Poltergeist
  Het onderwerp spoken en poltergeist is voor veel mensen iets griezelig en beangstigend. In deze lezing wordt ingegaan op wat we weten (vanuit onderzoek) over spoken en poltergeist (het verschijnsel dat zich op vele verschillende manieren manifesteert, bijvoorbeeld als stenengooier)
 • Wat weten we over de paranormale geneeswijze?
  Veel mensen bezoeken een alternatiever genezer. In deze lezing wordt ingegaan op de paranormaal genezer en wat er over de paranormale geneeswijze via onderzoek aan het licht gekomen is
 • Over het ontstaan van de parapsychologie
  De geschiedenis van de parapsychologie, dat wil zeggen de wortels ervan reiken terug tot het spiritisme en  het dierlijk magnetisme (Mesmer). Aan het eind van de 19de wordt de Engelse Society for Psychical Research (SPR) opgericht, een gebeurtenis, die het begin van de wetenschappelijke studie naar paranormale verschijnselen markeert. Via Rhine en Tenhaeff ontstaat de hedendaagse parapsychologie.
 • Geschiedenis  van de parapsychologie in Nederland
  In Nederland kennen we geschiedenis die teruggaat op het begin van de 19de eeuw (Oromase) en vele andere pogingen om in Nederland een SPR op te richten. Vooraanstaande wetenschappers speelden hierin een rol. Belangrijke namen in de Nederlandse geschiedenis zijn: prof. Gerard Heymans, dr Paul Dietz, prof. J. Poortman, prof. W.H.C. Tenhaeff en nog vele anderen. Zij zullen de revue passeren.
 • Bijna-dood ervaringen en (andere) buitenlichamelijke ervaringen

Gelieve een verzoek met specificatie van locatie en opties voor de data en tijden richten aan het SPR secretariaat