Onderzoek naar paranormale en andere buitengewone ervaringen

De SPR start in samenwerking met de Academie voor Geesteswetenschappen en de Maieutics school (in oprichting) een onderzoek naar paranormale of andere buitengewone ervaringen. 
Het onderzoek richt zich met name op de volgende vragen:

  1. Welke paranormale en buitengewone ervaringen worden er in Nederland gerapporteerd?
  2. Welke omstandigheden beïnvloeden dit soort ervaringen?    
  3. Welke veranderingen in levenshouding en sociale en mentale instelling ervaren mensen na een paranormale en/of andere buitengewone ervaring?  

 
Het onderzoek start met een vragenlijst. 
 
Heeft u paranormale of andere buitengewone ervaringen gehad? Bijvoorbeeld een bijna-dood ervaring, telepathie/helderziendheid, contact met overledenen, voorspellende dromen, psychokinese enz.? 
Dan willen we graag uw ervaringen meenemen in dit onderzoek en vragen we u de vragenlijst in te vullen. Of kent u iemand in uw omgeving die dit soort ervaringen heeft gehad en met ons zou willen delen? In dat geval kunt u die persoon vragen om de vragenlijst zelf in te vullen. Hoe meer reacties er zijn, des te beter de resultaten van dit onderzoek zullen worden
 
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten.
  
Na de verwerking van de vragenlijsten, zullen er verdiepende interviews plaatsvinden met geselecteerde deelnemers, die daartoe bereid zijn. Aan het einde van de vragenlijst kunt u aangeven of we u wel/niet mogen benaderen voor een eventueel interview.   
 
De ingevulde vragenlijsten en de interviews zullen vertrouwelijk en anoniem worden behandeld. Als u vragen of opmerkingen over dit onderzoek heeft, kunt u contact opnemen via het secretariaat.
 
Hiermee start u de vragenlijst: https://docs.google.com/forms/d/14dh_sEH-guNZp8i95q75A-p27-sqcYXjNSJsEE5aCHQ