Seance op een begraafplaats

Ingediend door fmelssen op di, 12/28/2021 - 16:24

Paul Groenenboom

Onlangs is er veroordeling uitgesproken in verband met een spirituele seance die op 11 september op een begraafplaats in Leusden is gehouden. Familieleden van overledenen hadden hierover een klacht ingediend nadat de feiten bekend waren geworden. Ik denk dat een veroordeling volledig terecht is. Het is zeer begrijpelijk dat de familieleden over een seance die buiten hun medeweten werd gehouden, behoorlijk ontzet zijn. Bovendien was het tegen de wettelijke regels. Ook vanuit de parapsychologie is het houden van een dergelijke seance ook zeer laakbaar te noemen. Dergelijke bijeenkomsten kunnen ook de parapsychologie in een kwaad daglicht stellen. Bij medische experimenten met mensen of behandelingen moet het onderzoek vooraf goedgekeurd worden door een ethische commissie en de behandelaars moeten geregistreerd staan (BIG registratie). Wellicht zou er ook een registratie van paranormale mediums moeten komen, waaruit personen verwijderd moeten worden indien zij zich niet aan bepaalde (ethische) regels houden. Dit zou de kans op dit soort kwalijke gebeurtenissen kunnen verminderen.