Lustrum

PROGRAMMA JUBILEUM SPR 100 JAAR
Honderd jaar Parapsychologie in Nederland


VOORJAAR 2022
De exacte datum wordt nog bekendgemaakt.


Radboud Universiteit Nijmegen:
   Elinor Ostromgebouw, Zaal C
   Heyendaalseweg 141
   6525 AJ Nijmegen

Programma:

drs. Wim Kramer: Gerard Croiset (1909-1980), internationaal befaamd paragnost-genezer

prof. dr. Douwe Draaisma: Gerard Heymans, oprichter van de SPR en vader van de experimentele psychologie in NL

‘Is de Parapsychologie een illusie?’ Optreden door Rob Mollien, mentalist, 2-voudig grand prix-winnaar

prof. em. dr. Dick Bierman en Dean Radin PhD: Meten is weten – 100 jaar experimentele parapsychologie

dr. Michiel van Elk, drs. Odette de Theije en prof. em. dr. Hans Gerding: Parapsychologie, grenservaringen, zingeving: een dialogische verkenning

 

Abstracten:

drs. Wim Kramer: Gerard Croiset (1909-1980), internationaal befaamd paragnost-genezer:

Bij de viering van het honderdjarig bestaan van de Nederlandse SPR hoort niet alleen een overzicht van de vereniging als zodanig of de ontwikkelingen binnen de Nederlandse parapsychologie te worden besproken maar hoort bovenal een bespreking van de SPR’s meest bekende proefpersoon Gerard Croiset. Immers de theorieën van Prof. Dr. W.H.C. Tenhaeff (1894- 1981) over de ‘associatieve verwantschappen’ en de persoonlijkheidsstructuur van paragnosten zijn deels gebaseerd op diens jarenlange samenwerking met Croiset. Tevens hebben de vele, internationale, successen van Croiset op het gebied van de opsporing van vermiste personen en in zijn dagelijkse werk in zijn praktijk als magnetiseur de Nederlandse parapsychologie een grote internationale uitstraling & bekendheid gegeven die tot op de dag van vandaag voelbaar is. In zijn voordracht zal Wim Kramer putten uit het omvangrijke archief waarin honderden opsporings- en genezingsgevallen zijn verzameld en waarin ook de ‘levensbeschouwelijke’ kant van Croiset te vinden is. Bij zijn voordracht maakt Kramer gebruik van uniek, origineel foto, film en geluidsmateriaal.
Voor geïnteresseerden zie onder meer: 

  • Maurice van Luijtelaar & Wim Kramer, ‘Het archief van Gerard Croiset, Tijdschrift voor Parapsychologie & Bewustzijnsonderzoek, Vol.83, Nr. 2&3 [409 & 410], 2016.
  • Maurice van Luijtelaar, ‘Een onwaarschijnlijke vriendschap: Gerard Croiset en Willem Oltmans’, Tijdschrift voor Parapsychologie & Bewustzijnsonderzoek, Vol.83, Nr. 2&3 [409 & 410], 2016.
  • W.H. Kramer, ‘Croiset in Japan, een reconstructie van de oplossing van een vermissingsgeval’,  p. 76 – 83. In: Paragnosten in de (politie) praktijk, Verslag van een symposium gehouden te Nieuwegein op 6 okt. 1990. Uitg. Ned. Vereniging voor Parapsychologie, 1990.
  • Zie ook on-line de uitzending van het TV programma ‘Gerard Croiset’ van 15 april 2017 op de website van ‘Andere Tijden’:  https://www.anderetijden.nl/zoek?query=Gerard%20Croiset
     

prof. dr. Douwe Draaisma: Gerard Heymans, oprichter van de SPR en vader van de experimentele psychologie in NL:

Met William James behoorde Heymans tot een select gezelschap van psychologen die het aanzien dat ze in hun vak hadden verworven hebben ingezet om parapsychologisch onderzoek te bevorderen. Bij Heymans kreeg dat vorm in het medestichten van een Nederlandse SPR en in een uitvoerig onderzoeksprogramma naar telepathie. Wat waren zijn motieven? Hielden ze verband met zijn achtergrond als filosoof? Vereiste onderzoek als dit een eigen methodologie? En wat was op de langere termijn de opbrengst van zijn inspanningen?

prof. em. dr. Dick Bierman en Dean Radin PhD: Meten is weten – 100 jaar experimentele parapsychologiek:

Begonnen wordt met een bespreking het allereerste helderziendheids-experiment in Nederland met de Groningse wiskunde student van Dam. 
De geschiedenis van de ontwikkeling van de methoden van experimenteel onderzoek wordt geschetst en diverse unieke experimenten zoals het LSD experiment van de arts Kappers en het Global Consciousness Project komen daarbij aan bod.  We besluiten met een virtueel bezoek van Dean Radin die iets vertelt over het meest moderne PK experiment waarbij niet dobbelstenen werden beinvloedt maar waar het interferentie patroon in een zogenaamde double-slit experiment het doelsysteem was.

dr. Michiel van Elk, drs. Odette de Theije en prof. em. dr. Hans Gerding: Parapsychologie, grenservaringen, zingeving: een dialogische verkenning:

Grenservaringen rondom ego, intermenselijke relaties, sterven en dood maken massaal deel uit van ons dagelijks leven. Ze confronteren ons met zingevingsvragen, en in de wetenschap wordt de klinische waarde ervan onderzocht. Kunnen parapsychologie en transpersoonlijke psychologie verhelderen wat er in die grenservaringen gebeurt, en wat ze betekenen voor het individu?
In dialoog met elkaar en met de zaal:
   Dr. Michiel van Elk (cognitief neuropsycholoog)
   Drs. Odette de Theije (psychiater en systemisch werker)
   Prof. em. dr. Hans Gerding (filosoof)