Hoogsensitiviteit en mediamieke begaafdheid

Ingediend door fmelssen op za, 05/30/2020 - 21:37

Door Nana Verlinde

Gelukkig, de laatste tijd begint er steeds meer aandacht en erkenning te komen voor hoogsensitief zijn, ook wel hooggevoelig zijn. Afgekort HSP, wat staat voor High Sensitive Person.

En dat is goed.
En nodig.
En belangrijk.

Hoogsensitiviteit is een aangeboren iets. Wetenschappelijk onderzoek van o.a. klinisch-psycholoog prof. Elke van Hooff heeft uitgewezen dat bij hoogsensitieve mensen bepaalde delen van de hersenen anders ontwikkeld zijn, waardoor ze info diepgaander verwerken en alerter zijn op signalen uit hun omgeving. Daardoor komt er meer binnen. Handig. Met name in tijden van dreiging en nood.

Wat minder bekend is, en waar de reguliere wereld nu nog met een grote boog omheen loopt, is dat - met name hsp-mensen - over mediamieke begaafdheden kunnen beschikken.

Dit gaat mij aan het hart. Het weinig bekend zijn over mediamieke aangeboren vaardigheden maakt ze onnodig duisterder dan ze zijn. Onbekend, en in de geschiedenis vaak om dubieuze redenen in het verdomhoekje gestopt, maakt ze onbemind en beangstigend.

Mediamieke vaardigheden. Zoals hierboven al even aangestipt, zijn aangeboren. Zoals de één goed kan rekenen, kan de ander goed schilderen, weer een ander kan vooruit zien of voelen en weer een ander kan horen wat voor andere niet zichtbare bewustzijnsvormen te zeggen hebben.

De verschillende mediamieke vaardigheden zijn (dit is een voorlopige opsomming, misschien zijn er nog wel meer):

* Helder zien
* Helder dromen
* Helder horen
* Helder weten
* Helder voelen
* Helder ruiken

Helder zien

'Helder zien' is als je bijvoorbeeld iemand iets hoort vertellen en je ziet in gedachten de film van het jouw vertelde verhaal verder lopen. Je ziet het vervolg en vaak de afloop. En dat verloop en de afloop komen overeen met wat er daarna in werkelijkheid gebeurt.
Vaak richt dit heldere stukje zich op negatieve, sombere zaken. Dit is evolutionair zo gegroeid. Het was in vroeger tijden uiterst noodzakelijk de dreiging die vanuit de omgeving kwam voortijdig in de gaten te hebben. Ook in later tijden lag de nadruk nog op het voorzien van onheil. Tot niet zolang geleden lag bijvoorbeeld de nadruk in de waarzegkaarten op naderend onheil. Dit zie je terug in het LeNorman set uit de tijd van de Franse Revolutie, de zigeunerwaarzegkaarten en onlangs kreeg ik een kaartenset uit het begin van de vorige eeuw te zien. Uit ca 1914. Ook daar lag de nadruk op de zware kant van het leven.

Het is eigenlijk pas sinds de jaren '60 en de opkomst van de Nieuwetijdsvisie dat het blikveld van de helderziende mens wat begint op te klaren. Het is voor de helder ziende mens dus zeer wel mogelijk om ook de zonnige kant van het leven te voorzien.
Meer lezen over wetenschappelijk onderzoek dat is gedaan naar helder zien en tarotkaarten?  http://www.awarenessisfreedom.com/wp-content/uploads/2014/12/TarotCardsPaper1.pdf

Helder dromen

Een droom waarin je exact te zien krijgt wat er met iemand gaat gebeuren. Of wat er in een bepaalde situatie gaat gebeuren. Wordt ook wel een 'voorspellende droom' genoemd.
Meer lezen over voorspellende dromen?
https://psi-encyclopedia.spr.ac.uk/articles/dreams-and-esp

Helder horen

Het horen van het niet voor het dagelijks oog zichtbare.

Dit is het meest beladen stukje van het mediamieke spectrum. Zelfs in 'De geheime kamer', uit de Harry Potter-reeks stelt Hermelien Griffel: 'Zelfs voor een tovenaar is het niet goed om stemmen te horen'. Gelukkig trekt Harry zich hier niets van aan.

Helder horen manifesteert zich over het algemeen in het horen van stemmen. En op dit punt krijgen de meeste mensen de kriebels. Dit is in het verleden onder één grote noemer geplaatst: Psychiatrische aandoeningen. Denk aan psychoses en schizofrenie.

Opdrachten krijgen van stemmen uit het niet-zichtbare. Daar hangt een collectieve, diepgewortelde angst om heen, die rigoureus wordt bestreden met het toedienen van alles dempende medicijnen.

Toch valt ook dit stukje onder 'helder horen'.

Met 'helder horen' als mediamiek vermogen doel ik echter op het horen van stemmen van positief meedenkende, constructieve bewustzijnsvormen.

Er zijn vele namen in omloop voor deze bewustzijnsvormen. 'Gidsen' is de meest gangbare. Deze worden onderverdeeld in:
* overleden dierbaren,
* engelen, totemdieren,
* wijzen die zijn overgegaan,
* goden/godinnen of god/de godin,
* de zogenaamde fabelwezens/elementenwezens, zoals elfen, pixies, feeën, kabouters,
* natuurwezens, zoals bomen, planten, stenen,
* archetypes, zoals de dood, en
* entiteiten, zoals Pleïeadians of Hathors.

Alles waar ooit aan gedacht is, bestaat en kan zich laten horen. Licht en donker. Mensen met een helder gehoor kunnen dat opvangen.
Helder horende mensen horen soms een stem aan één kant. Of de ene stem aan de ene kant en een andere stem aan de andere kant. Soms buiten hun oor. Soms in hun oor. Soms in hun hoofd.
Meer lezen over onderzoek naar helder horen?
De leidende wetenschapper op dit gebied is Julie Beischel
https://youtu.be/cUV-WN743aY
Artikel:
https://www.windbridge.org/factsheets/WRC_accuracy.pdf

Helder weten

Dit is het vermogen waarbij je iets weet dat je logischerwijs niet kùnt weten. Het 'Ik weet dat, maar vraag me niet hoe ik het weet'.

Dit kan gaan om de achtergrond van iemand die je voor het eerst ontmoet (drugsverleden, kinderziektes, gezinssamenstelling, etc). Maar het kan ook gaan om een oplossing van een wiskundig vraagstuk dat je voor het eerst onder ogen krijgt.
Van Einstein is bekend dat hij open stond voor het intuïtieve. Ik sluit niet uit dat hij helder wetend was.
Meer lezen over helder weten?
De SPR heeft in 2013 in haar eigen Tijdschrift voor Parapsychologie en Bewustzijnsonderzoek een hele editie gewijd aan intuitie.
https://www.dutchspr.org/spr/sites/default/files/2018-06/TvP_2013_1.pdf

Helder voelen

Dit gebeurt wanneer je in contact staat met een fysieke bewustzijnsvorm (mens, dier, plant etc) of niet-fysieke bewustzijnsvorm (een entiteit) en je krijgt via je lichaam - gevoelsmatig - informatie door. Zo kun je bijvoorbeeld een minerale steen in je hand nemen en vragen: 'Waar kun je mij bij helpen?'. Via een rilling of een trilling kan dan (de gevraagde) informatie vanuit de steen aan je worden doorgegeven.

Helder ruiken

Stel, je inmiddels overleden oma rookte. Op een ontspannen moment ruik je sigarettenrook, terwijl er in geen velden of wegen een brandende sigaret te bekennen is. Op dat moment denk je aan je oma (helder weten), of zie je haar beeld in de vorm van een plaatje ineens voor je (helder zien) of hoor je haar stem (helder horen) of voel je een tikje op je schouder (helder voelen) of droom je 's nachts over haar (helder dromen).
De sigarettenlucht die je rook via 'helder ruiken' was de vooraankondiging om je aandacht te richten op datgene dat zich vanuit het ongeziene bij je wilde aandienen.
Meer lezen over helder ruiken?
https://psi-encyclopedia.spr.ac.uk/articles/franek-kluski#Odours

Over bovenstaande vaardigheden, vermogens wordt op dit moment nog in alle talen gezwegen als het gaat om - het reguliere stukje van - hsp.

Sterker, de nadruk ligt met name op de nadelen van hsp. Overprikkeling is er zo één (en dit is zeker reëel). Burn-out of bore-out hoor je ook vaak voorbij komen in het kader van hsp. Depressies. Foutieve psychiatrische diagnoses.

Dit is ook voor sommige mensen inderdaad aan de hand.

De andere kant van het verhaal is, dat - naar mijn idee, vanuit mijn ervaring - hsp nog maar het topje van de ijsberg is.
Hsp is hoogsensitiviteit.
Dat is een containerbegrip voor van alles en nog wat.

Als je wat specifieker bent, en de dingen gewoon bij hun naam durft te noemen, dan hebben we het eigenlijk over een 'mediamiek spectrum'.

En dan kom je uit bij de vaardigheden die je hierboven leest.

Met dank aan Vincent van den Bijllaardt voor de aanvullingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek dat verricht is naar de genoemde aspecten van hoogsensitiviteit.

 

Reacties

Gerrit Bogaers

di, 10/20/2020 - 00:36

(Tekstueel verbeterde tekst, GB) Een mooi overzicht van Nana Verlinde. Het bijwoord "helder" is in de praktijk van mediums en andere mensen die een intern kanaal  of antenne hebben voor HSP, wat staat voor High Sensitive Person, niet hetzelfde als  ' 'transparant', of  'juist'., of  'een combinatie' van beide'. Dat zelfde geldt voor het werkwoord '' waarzeggen', en de zelfstandige naamwoorden 'waarzegger' en 'waarzeggerij'. Het woord 'helder' staat voor ontvangen boodschappen, informatie of kennis, die men verkrijgt van een in onze huidige psychologische-biologische kennis niet te onderzoeken bron, en of met die kennis of beter gebrek aan kennis niet- of niet goed verklaarbare zend- en ontvangstmethode.  Het vertalen van langs die weg ontvangen beelden en indrukken roept bovendien allerlei problemen op van uitleg en van plaatsing in ruimte en tijd. Dat is al denkbaar bij informatie die gaat over ten tijde van de ontvangst nog niet bekende begrippen. Bijvoorbeeld, de door mij beschreven 'helderziende' Kees de Haar kreeg in 2003  in lichte trance een bericht door dat er een enorme financieel-economische klap zou komen over de hele wereld heen, die bekend zou worden als de tijd van de vele zwarte dagen, en een tijd waarin de AEX onder de 200 punten zou duiken als een raket naar beneden, waarin beurshandelaren en -analisten en aan hun beeldschermen gekluisterd niet wisten wat ze zagen en meemaakten. Pas in 2008-2009 werd dit duidelijk tijdens de dieprood gekleurde  wereldwijde beursval, waarin de AEX nipt onder de 200 punten zakte. Toen werd voor de deelnemers aan de kleine bijeenkomst van 2003  duidelijk wat die zwarte dagen betekenden. Namelijk een dag waarop de beurs over de hele linie een vol procent daalt. Hoe groter de daling hoe zwarter.  Zie:

https://www.dfbonline.nl/begrip/768/zwarte-maandag

 https://www.ewmagazine.nl/economie/article/2015/08/zwarte-dag-op-de-beurs-wat-is-er-aan-de-hand-2675497W/

Zelf heb ik een geval van  'uittreden', een 'bezoek aan de hel en de hemel' en  een moment van 'helder lezen' meegemaakt, nadat ik op vijfjarige leeftijd al steppend uitgleed met een zeer ernstige hersenschudding met (zoals het mij  jaren later is verteld) de ernst van een schedelbasisfractuur als gevolg, toen mijn hoofd de rand van gietijzeren straatrioolkolk raakte. Ik heb die gebeurtenissen beschreven in de driedelige studie uit oktober 2017, 'apocalyps van de aarde in vijf bedrijven', Mr G.J.A.M. Bogaers, uitgegeven door Mr G.J.A.M. Bogaers B.V., waarvan ik een exemplaar aan de algemene ledenvergadering van SPR in Amsterdam aan SPR cadeau heb gedaan, nadat ik in 2016 een digitaal voormanuscript cadeau had gedaan aan bestuursleden en andere intimi van SPR. Het desbetreffende hoofdstuk is alleen terug te vinden in de gedrukte, gebonden uitgave van 2017,  Boek I.

Kort gezegd, wat betreft de uittreding, ik zag de ambulance waarin ik lag, wegrijden. Ik zag me op ambulance bed liggend in het ziekenhuis naar binnen worden gereden. Na zes of zeven weken kwam ik thuis. Ik werd liggend op het bed om thuis uit te zieken, op een bepaald moment  door engelen omgeven naar zowel de hel als de hemel gebracht. Daarna kreeg ik het boek des levens in mijn handen gedrukt. Ik kon niet lezen, maar ik las en begreep alles wat ik daarin zag.  Mij werd gezegd net voordat ik insliep dat ik bij het wakker worden dat boek niet meer in bed zou aantreffen en dat ik het moest doen met wat ik had gezien. Ik besefte toen al dat dit maar goed is ook, want een boek des levens is een kwelling in de handen van een sterveling. Dat was ook de reden. zo werd mij gezegd  dat ik het maar kort en tijdelijk mocht inzien. Gelukkig maar.

In mijn volwassen leven (ik ben nu 69) heb ik heel veel van dit soort momenten meegemaakt. o.a. wat mijn vrouw zou zijn (wat ik al wist toen ik 15 of 16 jaar was), hetzelfde bleek in die zelfde tijd ook het geval te zijn  met mijn vrouw, die toen als jonge vrouw in Aruba woonde (1966), eb die toen mijn persoonsbeschrijving doorkreeg. Wij ontmoetten elkaar op 23 februari 1974  of all places in een housewarming party aan de Zon- en Maanstraat in Hilversum.  De door mij later in 1983 ontmoete heer Kees de Haar, heb ik ontmoet in de woning van mijn leermeester-advocaat Mr W.J. Spanjaard aan de Dalweg 1 in Hilversum. Een huis dat mij in 1973 daarvoor tijdens een fietstocht door hierboven was aangewezen als landmark, dat mij opviel door het kleine emaillen huisbordje  "Mr W.J. Spanjaard, advocaat en procureur" met wie ik eerst eind 1979 kennis maakte, waarna ik op 26 februari 1980 als advocaat in Amsterdam werd beëdigd in zijn aanwezigheid als buitenpatroon. Aan hem was voorspeld dat hij aan het einde van zijn leven mij gedurende elf jaar zou begeleiden als advocaat. Dat is uitgekomen. Willem werd mijn oudere broer, hij stierf in september 1991.

In mijn studie heb ik de inhoud van vijfentachtig beschreven séances en twee visioenen, met uitzondering van een aantal persoonlijke boodschappen van geleidegeesten van God aan enkele aanwezigen - beschreven, onderzocht en becommentarieerd.  Ik heb daarin betrokken krantenberichten, correspondentie met overheden  en interviews alsmede tal van onderzoeken van bêta-wetenschappers  in het veld. Ik heb me laten leiden door zorgvuldige, eerlijke weergave, de wetenschapstheorie (verificatie en falsificatie) van Karl Popper alsmede de bewijsleer van juristen. De afstand tot het onderwerp heb ik in kritische zin van meet af aan betracht. 

De voorspellingen die de heer De Haar ontving en doorgaf, blijken op alle gebied van groot belang. Klimaatverandering = aardverandering; oorlogen, terreur; financiële en economische crises, volksverhuizingen en vluchtelingenstromen, nieuwe ziekten (bacterieel en viraal), die regeringen over de hele wereld heen tot wanhoop brengen (Covid-19, c.q. corona behoort daartoe , en dit is zeer zeker geen hoax, of spook); het verdwijnen van de liefde en de ontkenning van God door steeds meer mensen en volkeren, gepaard gaande met verlies van een wetenschappelijke open, niet bevooroordeelde instelling, in ruil voor vooroordeel en haat.   Ze zijn - helaas - bijzonder ernstig aan het uitkomen. Iedereen, waar ook, is daar op de een of andere manier direct of indirect mee geconfronteerd. Het zijn voorspellingen van God die aan ons bewust zijn doorgegeven om de mensheid te waarschuwen voor deze tijd. We hebben het dus wel ergens over.

De boeken kan men heel goed lezen in vervolg op de apocalyps van Johannes van Patmos, Nieuwe testament met wortels in het Oude testament. Ze zijn voorspeld door Paulus in zijn brief aan de Korinthiërs 1, vers 26 en 29, Nieuwe Testament en door Erasmus in zijn lof der zotheid, Laus Stultitiae, uitgave in de vertaling van Dr J.M. Vermeer-Pardoen, Prisma, Uitgeverij Het Spectrum op blad 237 e.v., ISBN 90-274-292-9, met verwijzing naar Paulus. Wie meer wil weten over de waarde van zieners en voorspellingen, leze Sofokles, in de Griekse tragedie Oedipus, de ziener Teiresias aan Oedipus, die in die tragedie net was geconfronteerd met diens paranormale verklaring, die de verborgen waarheid onthulde, dat Oedipus bloed aan zijn handen heeft, (citaat:) "U denkt dat ik dwaas ben, maar voor uw ouders uit wie u echt ben voortgekomen, was ik wijs genoeg."

Door alle eeuwen heen is er de voorspelling dat wie in de ogen der wereld dwaas is, de waarheid van God zal onthullen. Zie Paulus en Erasmus. De voorspellingen die aan Kees de Haar (geen wetenschapper maar metselaar, die in de ogen der wereld dwaas, want niet geletterd is, dat laatste was hij ook niet, GB) ) zijn doorgegeven, komen daar geheel voor in beeld. Ik ken geen andere voorspeller en andere voorspellingen die daarvoor in aanmerking komen dan die van Kees de Haar.

Voorspellingen zijn aldus Paulus, Erasmus en de ziener Teiresias in de wereldberoemde tragedie van Sofokles zeer zeker niet dwaas. Wegkijken en ontkenning zijn in dezen dodelijk om maar een ernstige waarschuwing van overheidswege ter zake roken en dodelijkheid te parafraseren. Zelf denken moeten we absoluut, ontkennen en wegkijken niet. Als we blind ontkennen en wegkijken lopen we precies de verkeerde kant op als een grote kudde schapen.

Dat is de ernst en het gevaar van ontkennende en opruiende, discriminatie en geweld oproepende, samenlevingen uit elkaar spelende leugens en slogans van Donald Trump, president USA 2017-2021?) , Thierry Baudet, de voorman van Forum voor Democratie, de oud-viroloog Willem Engel, (die allen de vrees voor een wereldwijde 'deep state' fantaseren en propageren, maar die het in feite over zichzelf hebben), die de razendsnelle in elkaar storting van het leven en de mensheid bevorderen.

Gaan we daaraan meedoen? Echt niet. We moeten denken en bestaan.

Dat geldt ook voor de wetenschap van de parapsychologie en het  zogenaamde  ' toeval'.  Misschien dat Dutch SPR , die de boeken inhoudelijk te veel vindt om te bestuderen en te bespreken, ooit de gelegenheid vindt om deze publicatie wetenschappelijk onbevooroordeeld te lezen en te bestuderen en te bespreken.  Laren NH, tweede versie, gecorrigeerde tekst, dinsdag 20 oktober 2020, 00.34 uur AM NT.