Financieën

De SPR is een vereniging met ANBI status. Dat wil zeggen dat schenkingen aan de vereniging fiscaal aftrekbaar zijn. De vereniging streeft o.a. in dat verband naar transparantie in de financiele verantwoording. Dit doet ze door de publikatie van het meerjarenplan en de jaarstukken op deze publieke website.

Meerjarenplan

Boekjaar 2015

      Balans

      Winst & Verlies

      Toelichting

Boekjaar 2016

      Balans

      Winst & Verlies

      Toelichting

Boekjaar 2017

ter beoordeling bij kascommissie

Boekjaar 2018 en 2019

      Winst & Verlies